Telmark - usługi telekomunikacyjne i elektryczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wysoka jakość oraz terminowe wykonywanie powierzonych nam prac umożliwiły naszej firmie otrzymać od zleceniodawców i jednostek administracji państwowej liczne pochwały, listy referencyjne oraz rekomendacje :

rok 2010 :

 • budowa kabla światłowodowego dla Sieci Blokowych s.c. w Ostrowcu Świ. - 1,7 km
 • wymiana szafy, montaż kabli, budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej - 0,5 km - Celsa Huta Ostrowiec Św.
 • budowa sieci telechnicznej i kabla światłowodowego w Zwoleniu - 3,1 km
 • budowa kabli zasilających złącza kablowe w Zwoleniu -  1,1 km
 • budowa kabli oświetleniowych w Zwoleniu - 1,9 km
 • budowa kabli oświetleniowych w Radomiu - 0,7 km
 • budowa kabli oświetleniowych - węzeł Zgórsko, Występa - 0,8 km
 • budowa kabli oświetleniowych w Tyńcu Małym - 1,7 km
 • budowa kabli zasilających pompownie w Tyńcu Małym- 2,1 km
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych na ul. Hubalczyków w Ostrowcu Św. - 0,4 km
 • przebudowa kanalizacji teletechnicznej przy węźle komunikacyjnym  w rejonie dworca PKP w Skarżysku - Kamiennej
 • przebudowa kabli niskiego i średniego napięcia w ul. Młyńskiej w Ostrowcu Św.
 • budowa oświetlenia schodów łączących ul. Starokunowską i ul. Górzystą w Ostrowcu Św.

rok 2009 :

 • zasilanie podstawowe szynoprzewodów dla suwnic w halach A1-B1, B1-C1, C2-I1 - łączna długość kabli 36,2 km
 • zasilanie podstawowe szynoprzewodów dla suwnic w hali D-B - długość kabli wyniosła 20,9 km
 • oświetlenie suwnic walcowni drobnej - Celsa Huta Ostrowiec Św.
 • remont oświetlenia stalowni - Celsa Huta Ostrowiec Św.
 • koncepcja budowy sieci światłowodowej dla Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
 • budowa rurociągu światłowodowego na terenie gminy Tarłów – długość ok. 10 km

rok 2008 :

 • modernizacja oświetlenia  w Hali Lejnicza 100 Stalowni ZWW - lampy 66 szt., kable oraz przewody o długości 1,5 km
 • modernizacja oświetlenia w Hali Piecowa 200 Stalowni ZWW - lampy 85 szt., kable oraz przewody o długości 1,8 km
 • modernizacja oświetlenia w Hali Wysoka WOT ZWK - lampy 70 szt., kable oraz przewody łącznej długości 1,6 km
 • zasilanie podstawowe szynoprzewodów Hala 600 Stalowni ZWW - kalbe zasilające o łącznej długości 7,2 km
 • budowa sieci internetowej dla firmy „AVES” w Zduńskiej Woli – długość ok. 5 km
 • modernizacja sieci teletechnicznej dla potrzeb realizacji monitoringu na terenie kopalni soli Wieliczka – długość ok. 4 km
 • budowa sieci internetowej dla firmy „DEDICATE” w Ostrowcu Świętokrzyskim – długość ok. 5,5 km

rok 2007 :

 • budowa sieci internetowej dla firmy „DEDICATE” w Ostrowcu Świętokrzyskim – długość ok. 3,8 km
 • realizacja rurociągu światłowodowego dla potrzeb łączności autostradowej – autostrada A-1 – długość ok. 10km
 • budowa sieci internetowej dla firmy „AVES” w Zduńskiej Woli – długość ok. 10 km

rok 2006 :

 • budowa sieci  światłowodowej o długości ok. 1,5km w Ożarowie- projekt e- świętokrzyskie
 • sieć telewizji kablowej o długości ok. 12km w Ostrowcu Świętokrzyskim dla operatora "Telkonet" SP. z o.o.
 • budowa sieci światłowodowej o długości ok. 11,5km w Ostrowcu Świętokrzyskim -  projekt e- świętokrzyskie

rok 2005 :

 • przeniesienie centrali telefonicznej w Celsa Huta Ostrowiec o łącznej pojemności kabli 4.500 par

rok 2004 :

 • sieć teletechniczna o długości ok. 5km w Sieradzu dla operatora "Nasze Radio" SP. z o.o.
 • sieć internetowa o długości ok. 6km w Zduńskiej Woli dla operatora "AVES" SP. z o.o.

rok 2003 :

 • sieć internetowa o długości ok. 8km w Ostrowcu Św. dla operatora Sieci Blokowe S.C.
 • instalacje elektroenergetyczne dla 500 stanowisk produkcyjnych - Wólczanka S.A.
 • sieć internetowa o długości ok. 1km w Ostrowcu Św. dla operatora ELEX

rok 2002 :

 • linia światłowodowa relacji Kraków-Balice o długości ok. 8km

rok 2001 :

 • linia światłowodowa relacji Kielce-Kraków na terenie Gmin: Działoszyce, Skalbmierz, Pałecznica, Kocmyrzów o łącznej długości ok. 45km

rok 2000 :

 • wykonanie sieci teletechnicznej dla 500 abonentów na terenie miasta Rybnik - NETIA TELEKOM SILESIA S.A.
 • udział w realizacji projektu linii światłowodowej relacji Kielce – Kraków - GLOBMARK
 • kompleksowa budowa sieci światłowodowej, magistralnej, rozdzielczej oraz abonenckiej na terenie miast: Czechowice-Dziedzice Tychy - NETIA TELEKOM SILESIA S.A

rok 1999 :

 • budowa i rozbudowa sieci rozdzielczej i abonenckiej w terenach wiejskich dla około 1000 abonentów - URZĄD GMINY BODZECHÓW
 • budowa i rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej (lata 1996 - 1999) dla około 500 abonentów - URZĄD MIASTA I GMINY KUNÓW

rok 1998 :

 • wykonanie 1100 instalacji abonenckich - TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Zakład Telekomunikacji w Kielcach
 • wykonanie sieci telefonicznej dla 600 abonentów - NETIA TELEKOM OSTROWIEC S.A.

rok 1997 :

 • wykonanie sieci magistralnej o pojemności 4000 par oraz około 100 pionów telefonicznych - TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 • udział w pracach związanych z budową sieci magistralnej, rozdzielczej oraz abonenckiej (lata 1995 - 1997)  dla około 1050 abonentów - NETIA TELEKOM OSTROWIEC S.A.

rok 1996 :

 • wykonanie sieci magistralnej o pojemności 2500 par , sieci rozdzielczej o pojemności1200 par, około 70 pionów telefonicznych oraz 1000 instalacji abonenckich - TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Rejon w Ostrowcu Świętokrzyskim

lata 1986 – 1995 :

 • realizacja pełnego zakresu robót telekomunikacyjnych w zakresie budowy sieci kabli magistralnych (11 obszarów), rozdzielczych (15 obszarów) i abonenckich umożliwiających włączenie ponad 3000 abonentów - TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Zakład Telekomunikacji w Kielcach

 

Copyright © 1986 - 2009 Telmark - usługi telekomunikacyjne | Wszelkie prawa zastrzeżone.