Firma TELMARK powstała w 1986 roku

Średnie zatrudnienie w firmie wynosi około 15 osób, zaś osób współpracujących 10. Posiadamy dużą bazę magazynowo – sprzętową na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Specjalizuje się w budowie i projektowaniu sieci telekomunikacyjnych i elektrycznych.
Układamy i montujemy sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, internetowe, komputerowe, telewizji kablowej oraz zapewniamy pełną obsługę geodezyjną realizowanych inwestycji.
Wykonawcy dużych inwestycji drogowych realizowanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także Urzędy Miast, Urzędy Gmin, niezależni operatorzy telekomunikacyjni, firmy, instytucje czy też osoby prywatne.

Realizujemy zadania z wykorzystaniem posiadanego sprzętu budowlanego:

koparki jednonaczyniowe – 4szt,
koparki łańcuchowe – 1 szt,
samochody ciężarowe z żurawiem HDS– 2szt,
samochody dostawcze + osobowe - 9 szt,
przyczepy kablowe, dłużycowe, dwuosiowe – 3szt,
lokalizatory urządzeń podziemnych – 3szt
zagęszczarki gruntu stopowe, płytowe – 6szt,
zgrzewarka doczołowa rur RHDPE – 1 kpl,
agregaty prądotwórcze – 4 szt,
kompresor spalinowy wraz z urządzeniem do przecisków – 1kpl,
młoty pneumatyczne, elektryczne do kucia betonu, przecinarki do betonu – 3szt,
mierniki elektryczne z atestem, rozwijaki kablowe itp.– 5szt,
geodezyjny sprzęt pomiarowy – tj. satelita GPS, tachimetr, niwelator

W wyniku działania firmy włączono do sieci około 15 000 nowych odbiorców

Posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, a jej umiejętności potwierdzają wykonane zadania inwestycyjne uwzględnione w referencjach naszej firmy.

Mamy odpowiedni potencjał ekonomiczny i własny kapitał zakładowy. Z kredytów bankowych korzystamy wyłącznie przy realizacji bardzo dużych przedsięwzięć. Regularnie opłacamy ZUS i wszelkiego rodzaju podatki.

Udzielamy pełnej gwarancji na wykonane przez nas prace.
Zapraszamy do współpracy.