Nasza oferta:

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji, księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych;
 • reprezentacja Klienta przed urzędami.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
KSIĘGI HANDLOWE
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
KADRY I PŁACE
 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
USŁUGI DODATKOWE
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i przy zakładaniu spółek,
 • prowadzenie ewidencji VAT dla rolników
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla osoby fizycznej,
 • aktualizacja KRS, REGON, NIP

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy z całego powiatu białostockiego.
Zapewniamy profesjonalną i niedrogą obsługę księgową.
Bezpłatne konsultacje
Bezpłatne konsultacje